Intelligenta grisar

Skator, delfiner, elefanter och stora apor – alla känner de igen sin egen spegelbild. Kanske finns det fler djur som gör det, men att just dessa har denna självmedvetenhet har dokumenterats i olika forskningsstudier. (Se https://www.dinosaurier.nu/nyheter/skatan-i-spegeln)

Nu har turen kommit till grisar, tama sådana. (Vildsvinet är samma slags gris som tamgrisen, men här har ingen forskning gjorts så långt undertecknad känner till.) Nåja, medvetna om den egna spegelbilden har nu ännu inte grisarna visat sig vara, men väl om sin omgivning. De grisar som var involverade i studien fick se äppelskivor och annan lockande grisföda serverad i välkända mathoar inne i en spegel. De lyckades då snabbt lokalisera var maten fanns i verkligheten. Sju av åtta grisar klarade detta på mindre än en minut. Detta trots att maten var dold bakom en skiljevägg, och en fläkt tog bort lukten av maten.

De engelska forskarna, som studerat grisarna, hoppas nu att forskningsresultaten kan bidra till att ge grisarna en bättre behandling inom matindustrin. Detta borde dock alltid vara en självklarhet, oavsett djurens intelligens.

Källor:
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/48133/title/Pigs_use_mirrors
http://www.newscientist.com/article/mg20427294.300-give-a-pig-a-mirror-and-itll-find-its-di nner.html