Inte bara bläckfiskskal

Fossila bläckfiskar finns det gott om. Skalen efter ortoceratiter ser vi exempelvis allt som oftast i större byggnadskomplex, insprängda som vackra mönster i trappor och golv. I likhet med andra arter är det just de hårda skalen, som utgjorde bläckfiskens bokammare, som syns. Själva bläckfisken finns som regel inte kvar.

Nu har några unika fynd gjorts i kritaklippor i Libanon. Här har man funnit några exemplar av bläckfiskar, där dess åtta armar med en del av musklerna och sugkopparna finns bevarade. Hos några exemplar finns till och med spår av bläck och gälar. Men det som sägs förvåna forskarna mest är hur lika dessa exemplar är med den nutida bläckfiskgruppen octopoda (octopus på eng, åttaarmade bläckfiskar på svenska). “Trots en datering på 95 miljoner år, är ett av fossilen nästan omöjlig att skilja från nutida arter”, säger ledaren för forskargruppen som rapporterat om fynden.

Källor:

  • Palaeontology 2009 vol 52 sid  65-81, Fuchs et al.
  • http://www.msnbc.msn.com/id/29757659/
  • http://www.sciencedaily.com/releases/2009/03/090317111902.htm