Inblick i humlornas värld

Tillsammans med bin är humlor de tveklöst mest kända pollinatörerna. Och även om de långt ifrån är ensamma om denna så viktiga funktion, i såväl vild natur som i odlingar, spelar de en huvudsaklig roll, för exempelvis våra fruktträd. Ett samarbete, så kallad symbios, lika viktig för såväl humlan som växten.

Lite fler funktioner, än det mest grundläggande, i samspelet mellan humlor och de växter som pollineras, har visats i mången intressant forskningsstudie. En av dessa tar upp ljudet av humlors tydliga surrande – kanske ett av våra käraste sommarljud. I studien har några israeliska forskare visat att humle-brum får blommor att producera extra söt nektar.

Forskarna i studien observerade att då humlorna brummade, i närheten av blommorna, började kronbladen vibrera i en viss frekvens. Och på bara några minuter ökade mängden socker i blommornas nektar. Vilket visar att det finns en tydlig nyttofunktion bakom humlors, för oss så trivsamma brummande.1

En annat exempel är en studie av en schweizisk forskargrupp, som visar på humlors beteende då pollen inte räcker till. Forskarna noterade att humlor ibland biter hål i aktuella växters blad, för att få fram en tidigare blomning. Skillnaden, jämfört med växter som inte skadats, kunde vara så mycket som upp till en månad. Experimentet gjordes i humlekolonier, där man placerat hungriga humlor, som inte fått äta pollen på ett tag. När man däremot satte dit humlor som fått tillräckligt med pollen att äta uppvisade dessa inte samma beteende. En viss tidigare blomning blev det, då forskarna skadade bladen på annat sätt, men inte lika mycket som då humlorna skadade dem.2, 3

Ett forskarteam i Wales har publicerat en studie, beträffande humlors kroppsuppfattning. Humlor uppehåller sig regelbundet och söker föda i tät vegetation, där det ofta förekommer trånga passager. När humlor ser trånga passager framför sig beräknar de sin egen storlek. Och om så behövs flyger de igenom sidledes, för att kunna ta sig igenom.

Genom att låta humlor flyga genom vindtunnlar med uppbyggda hinder, visar forskarna i studien att humlor besitter en anmärkningsvärd uppfattningsförmåga om sig själva. I varje fall då det kommer till kroppsstorleken, deras vingbredd inte att förglömma. Frågan för forskarna var, vilka möjligheter som även insekter med sitt enkla nervsystem har för uppfattningsförmåga om sig själva. För humlornas del föll i varje fall svaret väl ut.4,5

En annan studie i ämnet handlar om samverkan mellan humlor och blommornas kronblad. En stor procent av kronbladen hos olika blommor, har små konformade utskott på bladytan. Utskotten upptäcks knappt med med blotta ögat, och dess funktion har forskarna inte haft något säkert svar på.

Nu säger sig några engelska forskare ha kommit sanningen på spåren. Enligt dessa forskare är kronbladens speciella ytstruktur en hjälp för humlor och bin att stå stadigt på blombladen. Ofta svajar ju blombladen i vinden, men på grund av den ojämna ytstrukturen kan insekterna ändå stå stadigt på bladen och lugnt dricka nektar. Detta underlättar i sin tur för blommornas pollinering.6, 7

Detta var några exempel på forskningsstudier från den senaste tidens forskning, som ger oss intressanta inblickar i humlornas fascinerande värld. Och alltmer fantastiskt upptäcks hela tiden av forskarna, av det som tidigare var fördolt för oss.

Källor:
1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ele.13331
2. https://www.scientificamerican.com/article/bumblebees-bite-plants-to-force-them-to-flower-seriously/
3. https://science.sciencemag.org/content/368/6493/881
4. https://www.newscientist.com/article/2260571-bumblebees-can-fly-sideways-to-fit-through-tight-gaps/
5. https://www.pnas.org/content/early/2020/11/18/2016872117
6. http://blogs.discovermagazine.com/80beats/2009/05/14/non-slip-cells-on-f…
7. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8049954.stm

Visst borde humlor kunna flyga, det är de väl designade för

Humlor ovanför Mount Everest

Humlor och elektriska fält

Hole in one – för humlor