Humlor flyger

Att humlor inte borde kunna flyga är en långlivad myt, som framförs då och då i olika sammanhang. Ibland med tillägget att humlorna inte känner till att så är fallet, och därför flyger de ändå.

I själva verket är det precis tvärtom – de är mycket väl designade för att kunna flyga. Humlans vinge liknar mer ett helikopterblad, än en flygplansvinge. Dess form och rörelsemönster skapar en luftvirvel precis ovanför vingen och ger upphov till ökad lyftkraft.1-2

Myten om att humlorna inte borde kunna flyga är ganska gammal. Den uppstod redan på 1930-talet när en berömd aerodynamiker och föreläsare vid namn John McMasters återberättade en anekdot om en annan aerodynamiker. Den sistnämnda hade vid en middagsbjudning gjort några ungefärliga beräkningar, och konstaterat att enligt hans ekvationer så kunde humlor inte flyga.

Och säkerligen talade dessa forskare i god tro utifrån vad dåtidens aerodynamiker kände till. I form av aerodynamikens grundlagar, så borde inte en humla kunna skapa tillräckligt med lyftkraft på grund av sina relativt små vingar, låga flyghastighet och tyngd. Det är dock inget bevis på att de inte kan flyga, snarare ett bevis på att humlor inte kan glidflyga. Vilket de knappast behöver eftersom de flyger så bra! Det är helt olika mekanismer som gäller för glidflygning och regelrätt flygförmåga.

Så utifrån vad forskningen känner till idag är att humlor borde kunna flyga – riktigt bra dessutom! Några av arten Bombus impetuosus, vilka lever i asiatiska bergsområden, har till och med visat sig ha kapacitet att flyga högre än Mount Everest, upp till 9000 meters höjd.3-4

Källor:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Bumblebee#cite_note-105
2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Humlor
3. https://www.sciencemag.org/news/2014/02/scienceshot-bumblebees-capable-flying-higher-mount-everest
4. https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsbl.2013.0922

Att humlor inte borde kunna flyga är en långlivad myt. I själva verket är det precis tvärtom, de är mycket väl designade för att kunna göra det. Humlans vinge liknar mer ett helikopterblad, än en flygplansvinge. Dess form och rörelsemönster skapar en luftvirvel precis ovanför vingen och ger upphov till ökad lyftkraft.

Se mer om Bombus impetuosus, de humlor som levr på Mount Everests höjder.

Humlor ovanför Mount Everest