Flygande bläckfiskar

Flygfisk känner de flesta till, även om de finns i en betydligt större variation än som är känt för de flesta. Men man har sett att ibland glidflyger även bläckfiskar genom luften.

Beteendet har varit känt sedan länge, men har nu studerats lite närmare.  Bläckfiskar simmar normalt genom att spruta ut en ström av vatten bakom sig. På denna vattenstråle kan de hoppa upp över ytan för att sedan glidflyga en bit.

Det forskarna nu har upptäckt är att bläckfiskar kan flyga upp till fem gånger fortare genom luften än de simmar genom vattnet. Vissa bläckfiskar flyttar ibland långa sträckor, och forskarna funderar nu om bläckfiskar “medvetet” sparar energi genom att bitvis ta sig fram genom luften istället för genom vatten. Tidigare har man trott att bläckfiskarna mest använt sig av beteendet för att undkomma predatorer.

Källor:
http://www.nature.com/news/squid-can-fly-to-save-energy-1.10060
http://www.sgmeet.com/osm2012/viewabstract2.asp?AbstractID=11604

Läs mer om flygfisk i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/m%C3%A4rklig-flygfisk-fr%C3%A5n-forntiden
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/fisk-glidflyger-b%C3%A4ttre-%C3%A4n-f%C3%A5glar