En dinosauries sista måltid

En fossil magsäck från en Nodosaurus, en så kallad pansardinosaurie, har noggrant undersökts av en grupp kanadensiska forskare.1-2

Magsäcken sägs vara den hitintills bäst bevarade magsäcken från en dinosaurie, och forskarna bedömer att denna dino nog varit lite kräsen med maten. I första hand tycks den ha valt ormbunkar, särskilt från den största gruppen av nutida sådana, leptosporangiate, där bland annat bräkenväxter, stensöteväxter och trädormbunkar ingår.3 Maginnehållet bestod till största delen av sådana, flera av dem fortfarande i mycket välbevarat skick.

Blad från kottepalmer och barrträd, annars vanliga i samma lagerföljd som nodosauriens – nedre krita – har däremot inte stått högt upp på menyn. Bland sporer och pollen har dock forskarna kunnat identifiera några från barrträd, samt från mossor och lavar och ett par från blommande växter. Och som vanligt hos dinosaurier fanns även gastroliter, så kallade magstenar vilka svaldes för att lättare kunna sönderdela föda som exempelvis fiberrika växtdelar.

Det är inte bara maginnehållet som är ovanligt välbevarat, utan hela dinosaurien är den hitintills bäst bevarade nodosaurusen. Dess namn, Borealopelta markmitchelli – den nordiska skölden – har den fått efter fyndplatsen i norra Alberta och den bepansrade yttre munderingen.

Källor:
1. https://phys.org/news/2020-06-scientists-armored-dinosaur-ate-meal.html
2. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.200305
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Leptosporangiate_fern

Nutida trädormbunkar och bräkenväxter, foton pixabay.

Läs mer om nodosaurus

Snabba fotavtryck