“Moderna” fossila fåglar från Kina

Många är de fågelfossil som grävts fram i Kinas rikliga fossillager. Ett bland de senaste fynden har fått det vetenskapliga namnet Longicrusavis houi.1 Enligt forskarna rör det sig om “en långbent sjöfågel med många moderna egenskaper”. Från samma geologiska lagerformation har forskarna tidigare klassificerat 30 släkten av olika slags fåglar.

Den mest kända av de fågelfossil som hittats i Kina lär vara Confuciusornis, vars fossil man hittat i flera hundra exemplar.2-4 Fossilfynden visar att den var ungefär så stor som en kråka, och lik moderna fåglar med pygostyl och bröstbenskam, med fäste för vingmuskler. Även näbben hade samma form som nutida fåglars, spetsig och tandlös. (Förutom några minimala tänder längst fram hos några exemplar.) Ett annan fågel, Zhongjianornis, vars fossil hittats i samma geologiska lager, hade även den en spetsig och tandlös näbb.5

Ett annat fynd från dessa lager är Liaoningornis, vars fossil hittats i ett enda exemplar.6-7 Det var en liten fågel, ungefär så stor som en sparv och mycket lik vår tids fåglar. Också den hade en bröstbenskam och en kort “svansstump” som fäste för stjärtfjädrar, en så kallad pygostyl.

I samma lagerformation, the Yixian formation, har även grävts fram en mångfald av andra fossil, som dinosaurier och andra reptiler, blommande växter, däggdjur och insekter.6

Källor:
1. http://www.physorg.com/news188755666.html
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Confuciusornis
3. https://www.sci.news/paleontology/confuciusornis-shifan-11528.html
4. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2021.617124/full
5. http://www.physorg.com/news179652422.html
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Liaoningornis
7. https://www.researchgate.net/publication/259615593_A_revised_look_at_Liaoningornis_longidigitrus_Aves
8. http://en.wikipedia.org/wiki/Yixian_Formation

 

Små eller stora, landlevande som sjöfåglar, så har alla nutida fåglaren en “svansstump” som fäste för stjärtfjädrarna – en så kallad pygostyl. Så ock de forntida, vilket fossilen vittnar om.