Fossilgrav med flygödlor

En fossilgrav med flygödlor, så kallade pterosaurier, har hittats i Brasilianska kritalager. Fyndplatsen på knappt 20 m2 innehåller bortåt ett femtiotal av såväl unga, som vuxna individer. Vingbredden på dessa varierar mellan 0,60 och 2,35 meter.

Nu var det inte helt perfekta skelett som forskarna hittade, utan hundratals fossila ben blandade tillsammans. Några av benen visar tecken på att de brutits sönder innan fossiliseringsprocessen. Så – en särskilt lätt uppgift för forskarna att pussla ihop rätta skelettdelar med varandra kan det knappast ha varit. Flygödlorna har klassificerats som en ny art – Caiuajara dobruskii. Detta mestadels utfrån en benkam på flygödlans huvud, som tycks ha vuxit sig större och fått en högre lutning med åldern.

Forskarna säger sig vara osäkra på hur dessa flygödlor dött. De förslag man ger är torka, eller att någon ökenstorm förorsakat deras död. Detta utifrån att fossilen hittats i vad man beskriver som “ett hav av sand”. Vilket man tyder som att reptilerna levde i ökenliknande klimat, kanske intill en sjö, på väg att torka ut.

En annan förklaring är att flygödlorna dött i en översvämningskatastrof. Det skulle förklara hur benen blivit till fossil och bevarats till eftervärlden. De sandstenslager som forskarna tyder som ett forntida ökenklimat, kan bestå av sediment som bildats vid starka vattenströmmar. Vattnets sorterande verkan kan då också ha orsakat att så många ben ligger samlade på en och samma plats.

Den förklaring som forskarna har till det sistnämnda är att flygödlorna levde tillsammans i kolonier. Men det ena bör här inte ha uteslutit det andra. Det är ett levnadssätt som ofta har föreslagits av forskarna, då det gäller forntidens flygande reptiler.

Källor;
http://phys.org/news/2014-08-stash-bones-reveals-species-dinosaur.html
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0100005