Fossila lockespindlar (s k pappa långben) lika de nutida

“Det är absolut anmärkningsvärt hur lite lockespindlar har förändrats sedan före dinosauriernas tid. Om du gick ut i trädgården och hittade en av dem idag skulle det vara som om du höll en bit förhistoria i händerna…”

Det säger en av forskarna i ett internationellt forskarteam, apropå en studie de gjort av fossila lockespindlar.1-3 Fossilen, som hittats i franska karbonlager daterade till ca 300 miljoner år, finns också klassificerade som ett par nutida underordningar – Dyspnoi 4 och Eupnoi 5.

Fossila lockespindlar är det annars tämligen ont om, vanligast är att hitta dem i bärnsten. Ett exempel på en sådan är en donation som Natural History Museum i London fick för en tid sedan. Den klassificerades till släktet Dicranopalpus med tolv nutida, kända arter. Det lilla spindeldjuret har alla sina ben i behåll, fästa vid den knappnålsstora kroppen. Det vanligaste är annars att endast benen sitter kvar i bärnstenen. Fossilen har daterats till 30 – 40 miljoner år, enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan. Bärnstenen med denna lockespindel kommer från de rika fyndigheterna i Östersjön, där man även tidigare hittat den nu aktuella arten, Dicranopalpus ramiger.6

De äldst daterade lockespindlarna kommer från Rhynie Chert i Skottland, ett område med många smådjur och växter bevarade som fossil. Lockespindlarna härifrån har mycket välbevarade inre organ, som förgrenade kanaler för luftstrupen, så kallade rörtrakéer. Trots den höga dateringen på 400 miljoner år är även dessa lockespindlar överraskande lika de nutida.7

Idag har lockespindlarna en världsvid utbredning och indelas i 4500–5000 olika arter, varav cirka 20 i Sverige. Karakteristiskt för lockespindlarna är deras runda små kroppar och hos många arter, de långa och tunna benen. (Därav det vardagliga namnet “pappa långben”.) Kroppslängden, förutom benen, varierar mellan 1-22 millimeter.

Namnet till trots räknas inte lockespindlar till egentliga spindlar, utan utgör en egen ordning inom spindeldjuren.

Källor:
1. http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n8/full/ncomms1458.html
2. http://www.physorg.com/news/2011-08-ancient-harvestmen-revealed-d.html
3. http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14634240
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Dyspnoi
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Eupnoi
6. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7327038.stm
7. Nature 2003 vol 425 sid 916 – http://www.nature.com/nature/journal/v425/n6961/abs/425916a.html