Sahara var fyllt av sjöar!

Analyser av alger, i Saharas sand i Algeriet, visar att här funnits forntida sjöar. Forskarna daterar fynden till cirka 5000 till 10 000 år.1-2

Det är långt ifrån den första studien som visar att Sahara var betydligt vattenrikare förr. Det har bland annat visats genom radarsatelliter som lokaliserat uttorkade sjöar och floder, vilka inte syns på vanliga foton. Fossil och hällristningar från krokodiler och andra djur, som fordrar annat klimat än dagens Sahara, är andra indikationer på att här tidigare fanns ett helt annat klimat.3

I västra Sahara finns än idag några ihopkrympta sjöar kvar med levande krokodiler. Det upptäcktes av en grupp tyska zoologer, som för några år sedan gjorde en reptil-expedition i området. På flera meters djup i en stor bergsplatå, fylld av sprickor och hålrum, fann de några nilkrokodiler i en underjordisk sjö. Dessa var dock mindre – ca två meter långa – än sina fränder i Nilfloden. Där kan de största exemplaren bli upp till fem och sex meter långa.

Att Saharas krokodiler är mindre indikerar att de levt isolerade under en tid. Det faktum att de ändå finns kvar visar dock att den tid inte var alltför avlägsen, då floder och vattendrag gjorde det möjligt för krokodiler att leva i ett större område.4-5

Det fuktigare och gröna klimat som rådde i forntiden bör ha gjort det betydligt lättare för kringvandrande folkstammar att passera Saharaområdet till fots än vad det är idag. De talrika hällristningarna tillsammans med större begravningsplatser och andra arkeologiska fynd visar att människor också slog sig ner och bodde här mer permanent.6

En annan studie, som visar, både på fuktigt klimat och mänsklig aktivitetet, handlar om en stor mängd fiskbensrester från ett område i sydvästra Libyen. Ett flertal av dessa fossil har gnag- och skärmärken, vilket tyder på att det rör sig om matrester från människor.7-8

Idag är större delen av Sahara obeboelig och bosättningarna i stort sett begränsade till oaserna.

Källor:
1. https://www.umu.se/en/news/bevis-for-att-det-funnits-sjoar-i-saharaoknen-_11655985/
2. https://link.springer.com/article/10.1007/s10933-022-00267-4#Sec4
3. http://sv.wikipedia.org/wiki/Sahara
4. https://www.science.org/content/article/pygmy-crocs-found-sahara-caves
5. https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/crocodiles-crocodylus-niloticus-as-a-focal-species-for-conserving-water-resources-in-mauritanian-sahara/00910B09701873F01266091E6307BA6A
6. https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0002995&type=printable
7. https://phys.org/news/2020-02-fish-sahara-early-holocene.html
8. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228588

Bild ovan, satellitbild från NASA över dagens Sahara, Wikipedia.

Forntida grottmålning i Sahara (till vänster). Sjöar i dagens Sahara är begränsade till oaserna (till höger).

För övrigt består dagens algeriska Sahara, mestadels av sand och klippor (foton, pixabay).