Fossila bin bland sabeltänder

Säg La Brea Tar Pits, så tänker nog de flesta på mammutar och sabeltandade tigrar. Men nu har betydligt mindre djur än så hittats i Los Angeles berömda asfaltkällor.

Välbevarade i sina puppor, i ett stadium på väg att förvandlas till fullvuxna och flygfärdiga, är det två bin som forskarna hittat denna gång. Insekterna är klassificerade som Megachile gentilis, en nutida typ av bin, på svenska kallade bladskärarbin, tapetserarbin eller buksamlarbin. Det sistnämnda namnet kommer av att de samlar pollen under buken och inte i pollenkorgar på benen.

Till skillnad mot exempelvis honungsbin lever dessa bin ensamma, och inte i bisamhällen. De bygger sina bon i hålrum i träden, eller i gångar de gräver i jorden. Bohålan klär de sedan med utskurna bitar av blad eller annat material, varpå larven spinner en kokong där den förpuppas. Det är ett par sådana puppor som nu hittats som fossil i La Brea Tar Pits.

Det är nu inte de första insekter som hittats i de berömda asfalt-källorna. Men väl de första av bladskärarbin, en intressant liten insekt som alltså lever kvar in våra dagar. Och med en världsvid utbredning.

Källor:
http://phys.org/news/2014-04-rare-leafcutter-bee-fossils-reveal.html
https://www.sciencenews.org/article/la-brea-tar-pits-yield-exquisite-ice-age-bees
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0094724

Översta bilden: Tapetserarbiets livscykel, ill Wikipedia.

Nutida tapetserarbi, foto Wikipedia.