Vingar har alltid varit vingar

Fossila fåglar fortsätter att dyka upp i Kinas sedimentära bergarter. Och oftast (kanske alltid?) har de en sak gemensamt. Trots höga dateringar visar fossilen på samma kännetecken som dem hos nutida fåglar.

Det gäller bland annat ett fynd av ett par välbevarade små fågelfossil- ca 15 cm långa – som publicerades för några år sedan. Dessa fossil har uppmärksammats just på grund av den höga dateringen på ca 130 miljoner år. Bland de tydligaste nutida dragen, som forskarna visar på, är den solfjädersformade stjärten, de sammansmälta benen vid vingspetsarna och det u-formade “önskebenet”.

På fossilen finns även en liten utskjutning på framkanten av vingarna, som är anmärkningsvärt lika den hos nutida fåglar. Denna är fåglarna till hjälp då de manövrerar sin flykt uppåt i rymderna. Då fågelfossilens ben är tämligen långa i relation till kroppen, samt saknar fjädrar (till skillnad mot övriga kroppen) tror forskarna att det rör sig om fossil från vadarfåglar.1-3

Ett annat exempel, med lika hög datering, är en fossil fågelvinge från Spanien, daterad till 125 miljoner år. Även denna vinge var uppbyggd på samma sätt som hos många nutida fåglars. Förutom fågelvingens välbevarade ben har forskarna funnit delar från det komplexa nätverk av senor och muskler, vilka kontrollerar de fjädrar hos vingen som är viktigast för flygförmågan. Och som gav fågeln samma aerodynamiska färdigheter då som nu. Det vill säga en strömlinjeform som minskar luftmotståndet.4-5

Ännu ett exempel är fossil från fågelvingar som hittats i burmesisk bärnsten, daterad till 99 miljoner år. Vingarna är så välbevarade att de fortfarande visar färger, mönster på fjäderdräkten och strukturen hos vingarna – samma som hos nutida fåglar. Fossilen har en storlek på några cm2 och innehåller förutom fjädrar såväl skinn som ben. 6-8

På bärnstenen finns rivmärken som indikerar att fåglarna försökt frigöra sig från den framflytande kådan de fastnat i. Vilket tillsammans med fossilens välbevarade skick visar hur snabb fossilprocessen varit. Såväl i det sistnämnda, som i de båda övriga exemplen.

Källor:
1. http://news.sciencemag.org/paleontology/2015/05/feathered-fossils-china-reveal-dawn-modern-birds
2. http://phys.org/news/2015-05-early-bird-avian-clock.html
3. http://www.nature.com/ncomms/2015/150428/ncomms7987/full/ncomms7987.html
4. http://phys.org/news/2015-10-tiny-ancient-fossil-spain-birds.html
5. http://www.nature.com/articles/srep14864
6. http://www.nature.com/news/bird-wings-trapped-in-amber-are-a-fossil-first-from-the-age-of-dinosaurs-1.20162
7. http://www.nature.com/ncomms/2016/160628/ncomms12089/pdf/ncomms12089.pdf
8. http://phys.org/news/2016-06-mummified-ancient-bird-clues-flight.html

Bild ovan, nutida gräsand med utsträckt vinge.