Fossil efter jättekanin

På den lilla ön Menorca, utanför Spaniens kust, har forskarna hittat fossil efter en jättekanin. Kaninen beräknas haft en vikt på ca 12 kg och varit tio gånger större än en kanin som lever på ön idag. Och den var sex gånger större än den nutida europeiska vildkaninen.1- 2  

Det första fossilet efter jättekaninen hittades för drygt 20 år sedan, av den då 19-årige Josep Quintana – ledaren för det forskarteam som nu publicerat sina fynd. Han förväxlade då kanin- fossilet med fossil från en utdöd jättesköldpadda, vars fossil man tidigare hittat på ön! Nu har han tillsammans med ett par andra forskare vid ett universitet i Barcelona hittat tillräckligt många fossil för att rekonstruera hela djuret. Ganska olik en sköldpadda var nu detta en jättekanin, som nu publicerats under det vetenskapliga namnet Nuralogos rex.

Det är nu ingenting ovanligt att fossilen visar att det fanns större exemplar av samma slags, både djur och växter, som lever idag. De fossil som hittats tidigare efter hardjur har dock varit av ungefär samma storlek som dagens.

Kaninfossilen på Menorca har, enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan, daterats till 3-5 miljoner år och klassificeras till så kallade “lagomorpha” hardjur. Till denna grupp räknas alla  “egentliga” harar, kaniner och de små piphararna i Asien och Nordamerika. De äldst daterade fossilen inom gruppen hittades för några år sedan i Indien, daterade till 53 miljoner år.3 – 4 En äldre datering på 70 miljoner år har några fossil harben från Kina, men dessa klassificeras till ett annat släkte – Mimotona. Men även dessa fossil delar flera kännetecken med nutida hardjur. 5

Likt flera andra djur som levt isolerade på någon enskild ö under en tid har kaninen genomgått förändringar, så kallad mikroevolution. Den har exempelvis kortare ben, jämfört med andra kaniner, och och det kanske mest överraskande – en annorlunda ryggrad, som förmodligen gjorde det omöjligt att hoppa.

Forskarna tror att jättekaninen på Menorca blev så stor på grund av att den saknade naturliga fiender på den lilla ön. Andra fossil man hittat där kommer bland annat, förutom från jättesköldpaddan nämnd ovan, från en fladdermus och en hasselmus. Man får förmoda att forntidens levndadsvillkor även var goda för dessa kaniner genom en rik och grönskande växtlighet de kunde nära sig av.

Källor:
1. Journal of Vertebrate Paleontology vol 31 sid 231 – 240 .
2. http://www.physorg.com/news/2011-03-nuralagus-rex-giant-extinct-rabbit.html
3. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/275/1639/1203.full.pdf
4. http://www.physorg.com/news125164897.html
5. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hardjur