Förhistorisk förskola?

Kalkstensgrottan i Rouffignac i sydvästra Frankrike har varit känd sedan länge. Att den innehåller rikligt med grottmålningar och olika slags inristningar är heller ingen nyhet. De äldsta noteringarna om grottan finns bevarade från slutet av 1600-talet.

Grottan är i själva verket ett 8-10 km långt grottsystem, som numera blivit ett populärt turistmål. Då mammutarna är de mest avbildade djuren kallas den populärt för “de hundra mammutarnas grotta. Men här finns också avbildngar av flera andra djur förknippade med istiden, som bisonoxar, hästar och ullhåriga noshörningar.

Det som nu senast dragit till sig forskarnas intresse är det stora antalet av de meanderformade och lite rakare linjer som gjorts genom att man dragit med sina händer och fingrar i grottväggarna. (Liknande dragmärken från fingrar har hittats i flera grottor på olika platser i världen, vilket visar hur mjuka väggarna var då linjerna gjordes.) Ett forskarteam som gjort en noggrann studie av linjerna har konstaterat att ett stort antal av dessa gjorts av barn.

Forskarna har bedömt åldern på barnen till 2-7 års ålder, bland annat genom titta på avståndet mellan handens fingrar. Flera av linjerna är formade på ett sätt som visar att vuxna förmodligen hållit i de minsta barnens händer. De vuxnas bistånd indikeras också genom att vissa linjer sitter så högt upp väggarna och även i taket, att det varit omöjligt att nå för så pass små barn.

Då de flesta av dessa “flutings” finns i ett av grottans rum funderar forskarna på om det möjligen rört sig om en konstskola för barn. Mot detta kan man kanske invända att grottväggar var den tidens “ritpapper” och att man vanligtvis inte benämner som konstskola då våra nutida barn ritar och målar. De flesta barn tycker dock om att rita eller på andra sätt lämna avtryck och tillverka saker. Förmodligen tyckte även forntidens barn detsamma!

Källor:
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2011/09/scienceshot-finger-drawings-from.html?ref= hp
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-15109188
http://en.wikipedia.org/wiki/Rouffignac_Cave