Välbevarade insektsvingar

I Kinas kritalager har forskarna hittat ett mycket välbevarat exemplar av nätvinge. Nätvingar är en stor grupp sländliknande insekter med skira, genomskinliga vingar. I nutid har de en världsvid utbredning, indelade i bortåt 20 olika familjer.

Enligt forskarna är den fossila nätvingen mest att likna vid en liten familj nätvingar, vilken endast lever kvar i södra Afrika, sydöstra Asien och Australien. Att de tunna vingarna bevarats så väl visar hur snabbt de har begravts och blivit till fossil.

I de fossilrika lagren i Kina har man under senare år gjort många uppmärksammade fynd av varierande slag. Fossila fåglar, olika slags dinosaurier och andra reptiler hör till de mest uppmärksammade fynden.

Källor:
http://www.pensoft.net/journals/zookeys/article/1576/abstract/a-new-fossil-silky-lacewing-ge nus-neuroptera-psychopsidae-from-the-early-cretaceous-yixian-formation-of-china
http://www.physorg.com/print237031032.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Paleobiota_of_the_Yixian_Formation