Europas största lårben – från dinosaurier

En riktig “guldgruva” med dinosauriefossil har nyligen hittats i franska kritalager. Fyndplatsen sträcker sig över flera hundra kvadratmeter och innehåller rikliga mängder med mycket välbevarade fossil. Enligt forskarna har de “begravts snabbt i ler-rika sediment”.

Bland fossilfynden finns ett över två meter långt lårben. Det är det största lårben som hitintills hittats i Europa. Benet kommer från en sauropod, en av de stora växtätarna.Till den gruppen hör bland annat välkända dinosaurier som diplodocus och  brachiosaurus.

Även andra djurfossil som några olika sköldpadds- och krokodilarter, har hittats tillsammans med dinosauriefossilen. Och – inte minst intressant, fossila växtdelar som trä, löv och frön. Detta ger forskarna möjlighet att försöka förstå i vilken miljö dinosaurierna befanns sig i då de dog.

Källa:
http://www.physorg.com/news205410682.html