Förädlat ris med djupa rötter

Att genförädla grödor är ett hett debattämne i våra dagar. Och något man trodde tillhörde just “våra dagar”.

Nu har ett japanskt forskarlag upptäckt att kinesiska bönder redan för tusentals år sedan gjorde någon form av genförädling. Upptäckten av en viktig gen som svarar för kortare stjälkar på ris, som ger högre skörd, visar tecken på ett systematiskt urval redan för tusentals år sedan.

Forskarna tror att när forntidens kinesiska bönder gjorde sitt urval bland naturliga gräsarter, så påverkade de omedvetet samma risgener som moderna risförädlare identifierat i sin strävan att öka produktiviten. Man tror att dåtidens bönder såg att det mer kortvuxna riset gav högre skördar och valde sitt utsäde från detta. Därmed påverkade de den process som skulle leda fram till dagens högproduktiva rissorter.

Nu är riset knappast det enda exemplet på förädling av grödan vi känner till från forntidens folk. Ett annat välkänt exempel är hur forntidens folk i latinamerika förädlade majsen. Idag växer där en mångkornig och storväxt majs, som är en grundpelare i den centralamerikanska dieten.

Exakt hur mycket forntidens människor förstod rent tekniskt av sin förädling av grödan är naturligtvis omöjligt att veta. Men även om tekniken gått framåt kan vi konstatera att intelligensen hos dessa forntida odlare inte var lägre än den hos dagens genförädlare.

Källor:
http://www.pnas.org/content/early/2011/06/01/1019490108
http://www.newscientist.com/article/dn20545-farmers-were-genetic-breeders-10000-years-ag o.html