Färgpigment i fossila fjädrar

Amerikanska forskare från Yale-universitetet i Connecticut tror sig ha hittat rester av färgpigment i fossila fågelfjädrar. Tidigare har forskarna tolkat några avlånga, endast mikrometerstora strukturer som bakterier. Men vid noggrannare studier såg man att strukturerna endast satt i de mörka delarna av fjädern. Dessa mörka partier satt dessutom ordnade i jämna rader, varvade med ljusa. Det vore märkligt om några bakterier endast skulle angripa vissa delar av en fjäder, säger de amerikanska forskare, som studerat fjädern. Istället tolkar man dem som melanosomer, den del av cellen som innehåller färgpigmentet melanin.

Den fjäder man i huvudsak undersökt kommer från brasilianska kritalager, daterad till cirka 100 miljoner år. När forskarna så undersökte även en nutida fågelfjäder i elektronmikroskop  fann man samma slags avlånga pigment-strukturer även i denna. Denna fjäder kom från en  rödvingetrupial (eng redwinged blackbird) vanlig i Nordamerika. Åven hos fossila fåglar från Danmark, daterade till cirka 55 miljoner år, har liknande strukturer hittats.

Forskarna tror nu att rester av färgpigment finns bevarat i de flesta fossila fjädrar. Man hoppas det ska leda till att man så småningom ska kunna tolka vilken färg de fåglar haft, som man tror dog ut för flera miljoner år sedan. Och – en lite mer långsökt koppling, vilken färg dinosaurierna kan ha haft. Ty trots allt tal om befjädrade dinosaurier har inga säkra bevis kunnat konstateras att några dinosaurier verkligen haft fjädrar. Och inga fossilfynd som visar på släktskapet mellan fåglar och dinosaurier heller för den delen.

Källor:
http://www.physorg.com/news134797908.html
http://www.newscientist.com/article/dn14279-fossilised-sausages-could-reveal-dinosaur-colo urs.html?DCMP=ILC-hmts&nsref=news2_head_dn14279