Jättepelikan från forntiden

Den andinska kondoren och vandringsalbatrossen sägs ha det största vingspannet av alla nutida fåglar. Kondorens är cirka 3,20 meter och genomsnittet hos albatrossen ligger på 3,1. Den största individuella spännvidden som bekräftats har mätts upp till 3,7 meter. Obekräftade rapporter talar dock om individer med ett vingspann på 5,3 meter.

Obekräftade rapporter kan man nu inte lita på. Men kanske finns det sådana jättefåglar även i nutid. Att de fanns i forntiden bekräftar fossilen. De största flygande fåglar vi känner till fanns bland kondorfåglarna, Teratornis och Argentavis. De beräknas haft en vingbredd på bortåt 4, respektive 6-8 meter mellan vingspetsarna.

Fragmentariska fossil har länge pekat i riktning mot att det även fanns sjöfåglar med ett vingspann på cirka 6 meter. Bland annat fann man för en tid sedan en lång skalle i Peru, där man utifrån skallens storlek beräknade vingbredden hos fågeln till upp emot sex meter. Skallen har klassificerats som en forntida pelikanfågel.

Fossil av dessa fåglar har hittats på alla kontinenter, men fragmentariska och sönderkrossade.
Men nu har ett tämligen komplett skelett hittats i Chile, och därav fått artnamnet Pelagornis chilensis. Nu bekräftar kanske inte fossilet att fågeln hade sex meter mellan vingspetsarna, men väl 5,2. Och det är ju inte så illa det heller!

Källor:
Journal of Vertebrate Paleontology, Volume 30, Issue 5 September 2010, pages 1313 – 1330.
http://www.newscientist.com/article/mg20727784.800-ancient-south-american-megabird-had -6metre-wingspan.html?full=true&print=true
http://www.physorg.com/news203849445.html