“Äldsta” varanen

De äldst daterade varan-fossilen hittades för några år sedan i Egypten. Fossilen består av ett stort antal benkotor, som enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan, daterats till 33 miljoner år. 1-2

Enligt forskarna har den fossila varanen tydliga likheter med bland annat komodovaranen i Indonesien, vilken enligt evolutionsforskarna “endast” funnits till under 700 000 år. Förutom det stora tidsgapet skapar det stora geografiska avståndet mellan Afrika och Indonesien frågor för forskarna. Även om den forntida ödlan var bra på att simma, likt flera av sina nutida fränder, kan den knappast simmat hela vägen. Dessutom simmar de nutida helst i sötvatten.

Hur de olika slags varaner som idag lever i Australien, den indonesiska övärlden och på andra avlägsna öar, har tagit sig dit finns flera tänkbara förklaringar till. En förklaring är att de kan ha transporterats med så kallade “flytande öar”och stigit iland på nya landområden. Det är en förklaringsmodell som forskarna använder för att förklara hur specifika djurslag nått långa avstånd över öppet hav.

Ett nutida exempel på detta är då ett femtontal iguana-ödlor bosatte sig på en ö i Växtindien. Ödlorna drev 300 km på en landmassa, omkring nio meter i diameter, som slitits loss efter en orkan. Uppföljande studier har visat att ödlorna nu är fast etablerade på ön som utgör deras nya hemvist, samt att andra ödlor kommit till två andra öar i närheten, på ett liknande sätt. 3

Ett annat exempel från våra dagar kommer från Nya Zeelands övärld. Där visade sig en bit sjögräs, som flutit iväg flera hundra kilometer över öppet hav, föra med sig ett helt litet ekosystem med olika arter. Genom genetiska data har forskarna konstaterat att minst tio olika slags ryggradslösa havsorganismer “liftat” med sjögräset. De arter det rör sig om är havstulpaner, havsspindel, sjöstjärna och några olika mollusker. Forskarna tror att nämnda sjögräs har flutit från Snareöarna eller Aucklandöarna – öar som ligger respektive 390 och 600 km längre söderut, än den plats där sjögräset flutit iland, på Sydön i Nya Zeeland.4-5

En annan förklaring, då det gäller varanerna, är att människan tog dem med sig då man färdades över haven. Det finns gott om arkeologiska fynd som visar att människan tidigt i historien byggde flottar och olika slags båtar. Idag är vissa ödlor populära sällskapsdjur. Varaner är kanske inte de populäraste, men inte okända i sammanhanget. (Man varnar dock för att det kan vara förenat med vissa risker, speciellt med de största arterna.)

Idag finns varaner i Afrika, delar av Asien och Oceanien. De indelas i många olika arter och varierar i storlek mellan ca 25 cm och ca 3 meter. (Den man hittat fossil från i Afrika beräknas ha varit ca 1,5 meter lång.) De olika arterna har anpassat sig till många olika miljöer, men är i grund och botten en mycket enhetlig grupp och indelas därför biologiskt i en enda familj (varanidae) och släkte (varanus). 6

Källor:
1. http://www.physorg.com/news/2010-11-link-african-lizard-fossil-africa.html
2. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4983.2010.00994.x/abstract
3. https://www.nature.com/articles/26886
4. https://www.sciencemag.org/news/2010/09/kelp-raft-carries-marine-stowaways-hundreds-kilometers
5. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2010/09/13/rspb.2010.1117.full.pdf+html
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Monitor_lizard

Översta fotot: Komodovaran, den största nutida varanen som kan bli upp till tre meter lång (foto, pixabay).

Några andra nutida varaner

Bandvaranen (Varanus salvator) som kan bli upp till 2,5 meter lång är en av de största varanarterna. Den lever i närheten av vatten, är bra på att simma och har sin hemvist i Sri Lanka, nordöstra Indien och stora delar av Sydostasien.
Varanus salvadorii, med sin anmärkningsvärt långa svans, är Nya Guineas största varan – den kan bli bortåt 2,5 meter (foto, wikipedia).

Taggsvansvaranen (Varanus acanthurus) i Australien är en av de minsta varanarterna. Inklusive svansen blir den 60–70 centimeter lång (foto, wikipedia).

Smaragdvaranen på Nya Guinea, med en längd på 75-100 cm, lever till stora delar på frukt och bär (foto, wikipedia.)

Läs mer om varaner

Fruktälskande jätteödlor