Inte så många dinosaurier

Ungefär en tredjedel av de alla de dinosauriearter som namngetts har kanske aldrig existerat! Den kontroversiella åsikten framför den välkände dinosaurieforskaren Jack Horner, tillsammans med kollegan Mark Goodwin i en studie.

Enligt Horner och Goodwin beror misstagen ofta på att dinosaurier förändras så mycket till sin kroppsform under sin livstid att fossil från unga och äldre individer ofta tros vara olika arter. Bland annat pekar de på den förändring som hornen och benkragarna på välkända Triceratops genomgår under dess livstid. Även honor och hannar kan, likt många nutida djurarter, varit olika varandra men klassats som olika arter.

Teorin som Horner och Goodwin lägger fram är kontroversiell men knappast ny. Andra orskaker till att samma slags dinosaurie har klassificerts som flera olika arter kan vara bristfälliga fossil och att forskarna varit lite väl snabba vid klassificeringen. Kanske har några frestats på tankarna om förnyade och rika forskningsanslag, samt äran att få sitt namn fästat vid någon ny dinosaurieart. Kanske hände detta dock oftare i dinosaurieforskningens barndom, då jakten efter nya dinosauriearter var extra intensiv.

Vi får hoppas att dagens dinosaurieforskare är mer noggranna, så att inte lika många misstag uppstår och att man likt Horner och Goodwin reder ut de misstag som skett i det förgångna.

Källor:
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0007626
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2006.3643

Bild ovan, pixabay