Evolution på “ett ögonblick”

“Sakta men säkert under miljontals år”. Det är så evolutionen presenteras, och det är så den ofta förklaras. Själva villkoret för att den alls skulle kunna ske är att det funnits tid, massor med tid.

Men nu börjar evolutions-forskarna tänka om till en del, och menar att den kan ske på “ett ögonblick”. Indikationerna på att biologiska förändringar hos vissa arter skett snabbt börjar bli så många att de är svåra att förklara som enskilda händelser, vilket man gjort tidigare. Till och med Darwin pekade på exempel av snabb evolution, och exemplet på hur björkmätaren ändrade färg i industrialismens England är klassiskt. Men de exempel som observerats har betraktats som undantag mer än som regel.

Hur vanligt det är med snabba dessa nutida biologiska förändringar kan evolutions-biologerna dock inte säga, då man menar att det är svårt att upptäcka det i naturen eftersom det händer så snabbt. En total motsatt uppfattning mot den tidigare att evolutionen var för långsam att ses, skriver Bob Holmes i New Scientist.

Så – antingen var eller är evolutionen för långsam för att upptäckas, eller så är den för snabb. Svår att se är den under alla förhållanden. Detta gäller dock bara makroevolution, då ett djur eller en växt utvecklas till en helt annan grundform. Däremot är det lätt att observera så kallad mikroevolution, då förändringar skett hos samma slags djur eller växt. Det finns det många exempel på och kan ibland ske mycket snabbt. Dock sällan så snabbt som ett ögonblick.

Källa: 

  • New Scientist  2005 vol 187 jul 9 sid 28.