En fluga för blommor

När blomflugor* flyttar söderut inför vintern, vilket många av dem gör, tar de ut riktningen utifrån solen och sin egen dygnsrytm. Det framgår av en nypublicerad forskningsstudie. 1-2

På morgnarna håller insekterna solen till vänster om sig, för att sedan gradvis justera in riktningen. Detta för att kunna upprätthålla rutten söderut under dagen. Fältstudier visar också att de huvudsakligen flyttar under soliga och klara väderförhållanden, vilket visar blomflugornas beroenda av solen.

Studien gjordes på vit och gul glasvingefluga (Scaeva selenitica och Scaeva pyrastri ) – starka flygare som kan flytta över stora avstånd. Båda arterna förekommer här i Sverige sommartid, där de liksom annorstädes är viktiga pollinatörer. Även deras larver är nyttiga för jordbruket och olika odlingar, genom att de äter stora mängder bladlöss.

Samma förmåga som blomflugornas, att flytta utifrån solen och dygnsrytmen, är även känd från vissa fågel- och fjärilsarter.

Källor:
1. https://phys.org/news/2021-09-hoverflies-sun-body-clock.html
2. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2021.1805

* Handlar inte om små svarta sorgmyggor, dagg- eller bananflugor som brukar angripa våra krukväxter, och som felaktigt brukar benämnas blomflugor. Utan dem som med rätta här i Sverige bär namnet blomflugor för att de ofta besöker blommande växter utomhus. Det latinska familjnamnet är Syrphidae. Även på engelska kallas de ibland “flower flies”, även om “hoverflies” är vanligare. Ett namn som kommer av att de kan hovra i luften, dvs sväva på ett och samma ställe, som små helikoptrar.

Vit glasvingefluga (Scaeva selenitica), en av de blomflugor som studien ovan gjordes på.

 

Flyttblomfluga (Episyrphus balteatus), Nyfiken blomfluga (Eupeodes corollae) och Taggsländfluga (Sphaerophoria scripta) är  några andra av de blomflugor som flyttar vid olika årstider.

Läser mer om blomflugor

Vissa växter kräver blomflugor

Blomflugor mer fantastiska än vi trott!

Fina och nyttiga blomflugor