Snabba fotavtryck

En nodosaurus sprang så snabbt genom leran att den inte ens hann sätt ner hälen. Och snabbt begravdes också fotavtrycken under stora mängder sediment. Det kan vi förstå av att de fotavtryck som nodosaurien avsatte i leran har bevarats in i våra dagar.

Nodosaurus var en så kallad pansardinosaurie, med fyra korta ben, kort nacke, en stel liten svans och ett smalt nosparti. Det vet man av andra fossil som hittats av denna dinosaurie. Den beräknas ha varit 4 – 6 meter lång. De fotavtryck som nu hittats mäter ca 30 cm i diameter.

Fotavtrycken har hittats på NASAs domäner i Maryland. På NASA funderar man nu som bäst på hur fotavtrycken skall dokumenteras och bevaras, så att man håller sig inom lagens råmärken.

Källor;
http://phys.org/news/2012-08-cretaceous-footprints-goddard.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Nodosaurus

Enkel skiss av Nodosaurus, Wikipedia