Vänskap mellan vildsvin och näshornsfåglar

Ett ovanligt vänskapsförhållande i djurvärlden har nyligen bevittnats mellan vildsvin och näshornsfåglar i ett viltreservat i Sydafrika.

Enligt de forskare som gjort observationerna har vildsvinen närmat sig fåglarna på ett vänskapligt sätt, och fåglarna har då plockat dem rena från ohyra. Vildsvinen har till och med låtit fåglarna plocka bort ohyra inuti öronen och under svansen, där vildsvinen är extra känsliga. Forskarna har med förvåning sett med vilken känslighet som näshornsfåglarna med sina stora och kraftiga näbbar har plockat bort ohyran.

Såväl vildsvin som fåglar tjänar givetvis på det hela, då fåglarna får en näringsrik och lätt- tillgänglig måltid, samtidigt som vildsvinen blir rena från ohyra. Ett liknande samarbete är tidigare känt mellan vildsvin och surikater, men det är första gången det rapporterats mellan vildsvin och näshornsfåglar. (Närmare bestämt sydlig markhornkorp, som den aktuella arten från den stora näshornsfamiljen benmäns på svenska.)

Forskarna tror att beteendet delvis kan ha sin grund i att det sker inom ett viltreservat, där djuren är mer avspända i en mindre hotfull miljö. Låt vara att vildsvinen upplevs nervösa då de lägger sig ned på sidan för att bli putsade, eftersom de då hamnar i en mer utsatt position för andra rovdjur.

Källor:
African Journal of Ecology 2010 vol 48 sid 1131–1133, Coetzee “Observations of southern ground-hornbill Bucorvus leadbeateri grooming common warthog Phacochoerus africanus”.
http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_8534000/8534844.stm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sydlig_markhornkorp