Från bluff till fågel

Ni kanske minns Archaeoraptor! Fossilet som smugglades ut ur Kina som den felande länken mellan dinosaurie och fågel. Men som sedermera visade sig vara flera olika fossil som limmats ihop till ett. Året var 1999, bluffen avslöjades och fossilen hittade hem till Kina igen, där det vetenskapliga etablissemanget kunde göra en noggrann analys.1

Dinosauriedelen fick fortleva under namnet Microraptor, ett i sig intressant och omdiskuterat fossil. Fågeldelen, som fick namnet Yanornis, visade sig vara ett nästan komplett skelett av en fiskätande fågel. Hos just detta fossil fanns inget maginnehåll bevarat. Men väl hos ett som hittades några år senare, där olika fiskdelar stadda i upplösning förstenats och bevarats som fossil.2

Nyligen har flera välbevarade skelett av Yanornis hittats i Kinas kritalager. Hos flera av dem är krävan, som innehåller fiskdelar, bevarad. Och hos ett av fossilen finns två fiskar kvar i matstrupen. Forskarnas studie av fossilen visar att dessa forntida fåglars matspjälknings-system var detsamma som hos nutida fåglar ur alla väsentliga aspekter. Intressant med tanke på att matsspjälknings-systemet hos nutida fåglar är unikt och välanpassat för fåglar, ganska olikt andra ryggradsdjur.3-4

Källor:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Archaeoraptor
2. Nature 2002 vol 420 sid 285.
3. http://phys.org/news/2014-04-specimens-yanornis-digestive-birds.html
4. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0095036