Dinosaurier växer hela livet

Att dinosaurier växte hela livet är känt sedan länge. Det är en anledning till att vissa av dem blev så stora.

Nu har Jack Horner, en av världens främsta forskare inom området, öppnat och undersökt fossila dinosaurieben från sitt museums samlingar (the Museum of the Rockies” i Bozeman, Montana). Han fann då, genom att studera de olika skiktningarna inuti benen, att det i de flesta fanns tecken som tyder på att djuren fortfarande höll på att växa, vid tiden för deras död.

Bland de undersökta exemplaren finns den största Allosaurusen i Horners samling, samt ben från sex olika T rex – alla dessa visade tecken på att inte ha slutat växa. Att benen fortsatte att växa, även hos vuxna individer, behöver enligt Horner inte alltid betyda att dinosaurierna blev längre eller högre. Utan att benen blev mer massiva, så att djuret blev kraftigare byggt.

En annan känd palaeontolog, Kevin Padian som själv inte deltagit i studien, finner studien intressant. Han kommenterar genom att lyfta fram att vissa forskare tidigare har föreslagit att de robusta dinosaurierna varit hannar, och de mer gracila honor. Medan andra har trott att det varit olika arter. Nu, säger Padian, ser det mera ut som att de representerar olika åldrar, fastän alla fortfarande växer. Tidigare har det funnits en teori om att stora och kraftiga fossil kommer från vuxna individer, som har slutat växa.

Någon naturligt död, tycks det dock inte varit frågan om för de dinosaurier, vars ben nu Horner undersökt. Att de fortfarande växte, tyder på att det inte rörde sig om gamla och sjuka djur. Det faktum att de alls bevarats som fossil, visar att de dött helt hastigt, under katastrofliknande former. Om så inte varit hade det inte funnits några fossil bevarade för forskarna att studera.

Källa:
http://www.nature.com/news/t-rex-grew-beefier-than-museum-fossils-suggest-1.14086

Illustration ovan, pixabay.