Björndjur i bärnsten

Fossil från en så kallad trögkrypare (Tardigrada),eller björndjur som de också kallas, har upptäckts i dominikansk bärnsten. Inte alldeles lätt, då de är mikroskopiskt små (mellan 0,05 och 1 mm). Så är de också sällsynta som fossil.

Enligt forskarna är den fossila trögkryparen, som fått namnet Paradoryphoribius chronocaribbeus, lik de nutida. Fossilen uppges vara anmärkningsvärt välbevarad, och med hjälp av laser-mikroskopi har forskarna även kunnat analysera dess inre.

Tardigraderna är mycket speciella djur, och utgör en egen stam inom djurriket. De är i huvudsak vattenlevande, i såväl salt- som sötvatten, men återfinns även på land i exempelvis mossa. Djuren är utrustade med fyra kloförsedda benpar, som används för att gå eller klättra på något underlag. De påminner då om små knubbiga björnar, vilket är upphovet till benämningen “björndjur”.

Det var just de små klorna som gjorde att forskarna förstod att det var en tardigrad man hittat i den dominikanska bärnstenen. Till en början trodde man att det bara rörde sig om en spricka eller något märke i bärnstenen. I första hand var forskarna ute efter att hitta insekter, som myror och termiter, i bärnstenen. Men mer eller mindre av en lycklig slump upptäcktes tardigraden, intill några myror, en skalbagge och en blomma.

Tardigraderna beskrivs ofta som de tåligaste organismerna på jorden. De kan uthärda timmar av stark strålning, vakuum och nedkylning till endast en grad över den absoluta nollpunkten. Några av dem har även varit med om en rymdresa, från vilken de återkom oskadda och fortfarande reproducerande.

Cirka 1200 arter av dessa små “björndjur” finns beskrivna av forskarna, drygt 100 av arterna lever i Sverige.

Källor:
https://phys.org/news/2021-10-tardigrade-fossil-million-year-domincan.html
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2021.1760
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/ryggradslosadjur/bjorndjur.1438.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tardigrade

Illustration ovan, wikipedia.