Befjädrade dinosaurier – eller fåglar?

Fåglar har börjat räknas som levande dinosaurier, sedan ett antal år tillbaka. Och, en del djur som ser ut som fåglar kallas dinosaurier. De analyser man bygger denna klassifikation på är s k kladism, ett visst sätt att räkna likheter och skillnader på mellan djur (eller växter) när man gör utvecklingsträd. Men, de analyser man gjort är delvis förutbestämda och bygger på att fåglar är dinosaurier. Då kan man förstås inte få fram något annat resultat än att fåglar är dinosaurier. Sedan finns minst ytterligare sex grundläggande antaganden/problem, som man inte tagit hänsyn till för att få teorin om att fåglar är dinosaurier att stämma. Det gäller t ex att man bortförklarar eller inte tar hänsyn till data som inte stämmer med den teori man har. När man gjort noggrannare undersökningar, med mindre antaganden (men – dock fortfarande en del evolutionsantaganden), har man sett att fåglar förmodligen inte är dinosaurier och att några s k dinosaurier är fåglar. Det sistnämnda gäller t ex Microraptor och Caudipteryx. Fåglar kan lika gärna vara mer lika krokodiler eller någon annan reptil. “Som det är nu, är fåglarnas ursprung en öppen fråga”, skrev forskarna som slutsats, i den kanske noggrannaste artikeln om fåglarnas ursprung.

Forskningen om hur fåglar uppkommit är dock bland de mest kontroversiella idag. Man målar fjädrar på många dinosaurier även om man inte sett några fjädrar.

En “befjädrad dinosaurie” fick extra stor publicitet i National Geographic. Snart upptäckte man att den var en förfalskning. Någon hade satt ihop ett fossil av en fågel med ett fossil av en liten dinosaurie!

En forskare skrev 1999, i en av världens absolut främsta tidskrifter – Science – att han hittat de mest perfekta fjädrar man någonsin funnit på en dinosaurie. Men – skrev forskaren – fjädrarna hade blåst bort så man kunde inte se dem! Och – senare har man hittat två till dinosaurier, en i Argentina och en i Tyskland, med “perfekta försvunna fjädrar”! (Det påminner om en dansk saga …)

Andra forskare har visat att “fjädrarna” på dinosaurier ser ut som muskelfilament som finns t ex i huden på nu levande ödlor och delfiner. Inga fjädrar alltså …

En av världens absolut främsta på det här området, professor emeritus Alan Feduccia, visade ännu mer på problemen med fåglarnas utveckling och skrev att antagandet om befjädrade dinosaurier var “konstnärliga påhitt”, samt citerade en rysk paleontolog som jämförde teorin att fåglar var dinosaurier med Lysenkos “kommunistiska” teorier som förstörde den ryska genetikforsningen under ca 40 år.

Källor:

Feduccia, A (1999) 1,2,3 = 2,,4: Accomodating the cladogram, PNAS, vol 96, 4740-4742.

James, F. C., och Pourtless IV, J. A. (2009) Cladistics and the origin of birds: a review and two new analyses, Ornithological Monographs nr 66, (Supplement till The Auk 126:2).

Gibbons, A. “Lung Fossils Suggest Dinos Breathed in Cold Blood” & “Plucking the Feathered Dinosaur”, Science, vol 278, 1997, sid 1229-1230 .

Appenzeller, T. “T. Rex Was Fierce, Yes, But Feathered, Too”, Science, vol 285, 1999, sid 2052-2053

Sloan, C. P. “Feathers for T. rex?”, National Geographic, vol 196, nov 1999, sid 98-107.
“Fossil Smuggling Unopposed”, Nature, vol 403, 2000, sid 687.

Hecht, J. “F is for Fake”, New Scientist, vol 165, 19 feb 2000, sid 12

Holden, C. “Florida Meeting Shows Perils, Promise of Dealing for Dinos”, Science, vol 288, 2000, sid 238-239.

Stokestad, E. “Feathers, or Flight for of Fancy?”, Science, vol 288, 2000, sid 2124-2125

Dalton, R. “Feathers Fly in Beijing”, Nature, vol 405, sid 992.

Hecht, J. “Feathers Fly”, New Scientist, vol 167, 1 juli 2000, sid 18.

Nature.com – http://www.nature.com/news/2007/070521/full/070521-6.html

Proceedings of the Royal Society B 2007,
www.pubs.royalsoc.ac.uk/media/proceedings_b/RSPB20070352.pdf