Att höra som en uggla

Tornuggla, foto pixabay

Att tornugglor, likt andra ugglor, har en mycket god syn är känt sedan länge. Med väldesignade ögon, 2,2 gånger större än den genomsnittliga fågeln med samma vikt, är deras seende välanpassat till deras nattaktiva levnadmönster.

Nu visar en forskningsstudie att tornugglor även har en nästan perfekt hörsel. Något som antas bero på att de har förmågan att återskapa hörselcellerna i innerörat. I studien observerade forskarna två åldersgrupper av tornugglor, en med ugglor yngre än två år och en med dem som var över 13 år. Vid jämförelsen mellan de båda åldersgrupperna märktes ingen eller väldigt liten skillnad i hur väl ugglorna hörde de olika testljuden. För en 23 år gammal uggla gjordes hörseltester vid tre olika tillfällen under ugglans livstid, utan att någon skillnad märktes.

Mest känd är dock kanske tornugglan för sitt speciella läte, kanske kusligare än andra ugglors. För att citera Djurens värld – “Höga skrik, jamande gnäll och diverse snörvlande ljud står på repertoaren”. Ett läte som gett upphov till allehanda myter och måhända skrämt en och annan nattvandrare.

Enligt flera bibelöversättare är det tornugglan som avses med begreppet “Lilith” i Jes 34:14. Det finns kvar i sin ursprungsform även hos några nutida översättningar, medan bland annat Svenska Folkbibeln valt att översätta det med just tornuggla.Sammanhanget är en förutsägelse om Edoms undergång och hur området ska komma att ligga öde. Förutom då flera olika slags djur som kommer att söka sin tillflykt dit.

“Tornugglan kan där slå sig till ro och finna en viloplats åt sig”, skriver profeten Jesaja i den förut nämnda versen. Knappast överraskande då tornugglan gärna häckar i ruiner och tillhör de mest ljusskygga ugglorna. Och där sitter hon kanske den dag, eller förr den natt, som inne är och spanar med sin goda syn och lyssnar med sin goda hörsel. Som vi enligt den nya studien nu vet var lika bra livet igenom.

Källor:
http://www.sciencemag.org/news/2017/09/watch-secret-why-barn-owls-don-t-lose-their-hearing

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1863/20171584