Infrarött ljus visar fossila växter

Med hjälp av infrarött ljus har forskarna lyckats kartlägga utdöda växter. Det har skett i ett samarbete mellan forskare från Lunds universitet, Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och universitetet i Vilnius.

Genom kemiska analyser av organiska molekyler, som finns bevarade i vaxhinnor hos fossila löv, har forskarna förutom kol även hittat andra kemiska substanser. Bland annat har man undersökt fossil från flera arter av ginkgolöv och  fossila motsvarigheter till moderna barrträd. Syftet är att kategorisera släktskapet mellan olika utdöda växter, samt med de nutida.  De biokemiska likheterna som forskarna hittat hitintills, mellan forntida och nutida växter i de olika grupperna visar inga tecken på evolution.

Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är flera av de växter som analyserats i studien daterade till cirka 200 miljoner år.

Källor:
https://www.nature.com/articles/s41559-017-0224-5
http://www.lunduniversity.lu.se/article/through-fossil-leaves-a-step-towards-jurassic-park

IMG 6211 Nutida ginkgoträd. (Foto: Gunnel Molén)