Vad är kristen tro?

Fram till 1969 fanns ämnet kristendomskunskap i läroplanen för den svenska grundskolan. Kristendom har efter det behandlats i ämnet religionskunskap. Kunskaperna allmänt om religion men speciellt om kristendom har dock sjunkit kraftigt under många år, då det snarare blivit avarter och förvrängningar av den senare som beskrivits.

Mycket kortfattat:
Vi är unika och fria personer och skall vara fria (även om vi tyvärr kan vara och ofta är bundna av olika saker). Vi har ansvar för våra liv och vår planet. Vi måste tänka kritiskt och vi skall inte “tro bara tro” (som det t ex står, en av många saker: “Pröva allt och behåll det som är gott”). Kärleken är störst av allt och alla kan få gemenskap med Gud.

Ingen är utan fel och brister, och då vi människor är fria och inte robotar kan man inte garantera allt. Men, på denna sida finns det mängder av länkar till olika kristna föreningar, vittnesbörd och dokumentärer etc., som man kan besöka för att se lite av den bredd som finns.

Här är dessutom några länkar från wikipedia som dokumenterar sådant som nämns i Bibeln:

Har Jesus funnits?
Personer som nämns i Bibeln som beskrivs i icke-bibliska källor
Inskriptioner som beskriver händelser som nämns i Bibeln
Arkeologiska fynd från Israels historia från platser som nämns i Bibeln