Visentens ursprung

Att visenten (europeisk bison) är samma slags djur som nötboskap kanske man ofta inte tänker på. Det bekräftas dock genom att de kan få fertil avkomma.

Visenten är även en variant av av den amerikanska bisonoxen. Genom att kombinera dna-analyser med gamla grottmålningar säger sig nu forskarna veta lite mer om visentens ursprung. Enligt den studie som forskarna gjort härstammar visenten från korsning mellan ett par numera utdöda bisonarter – stäppbison och uroxen. En korsning som skall ha skett för omkring 120 000 år sedan. Hur länge sedan det var kanske kan diskuteras, men studien som sådan är intressant, då den visar att de olika arterna nämnda här, alla tillhör samma grundtyp av djur.

Vilket är fallet med många andra slags djur, som indelats i flera olika arter och släkten.

Källor:
http://www.sciencemag.org/news/2016/10/early-cave-art-reveals-elusive-higgs-bison
https://www.newscientist.com/article/2109549-mystery-beast-in-ice-age-cave-art-revealed-as-cow-bison-hybrid/
http://phys.org/news/2016-10-higgs-bisonmystery-species-hidden-cave.html
http://www.nature.com/articles/ncomms13158

P1010007 0 Modell av bison på Carnegie Museum i Pittsburgh, USA. (Foto: Mats Molén)