Papegoja från Sibirien

Fossil från en papegoja har hittats på en ö i Bajkalsjön, i södra Sibirien. 1, 2 Även om några papegojor även idag lever i ett lite kallare klimat 3, så visar fossilen på att det i forntiden fanns ett betydligt varmare klimat i Bajkal-området än dagens. De flesta av dagens papgojor lever som bekant i tropiskt eller subtropiskt klimat.

Nu är det bara en liten del av papegojan som hittas, den så kallade tarsen eller
mellanfotsbenet – den del av fågelfoten som sitter mellan skenbenet och tårna. Forskaren som upptäckte fossilen förstod att det rörde sig om en papegoja, då han såg foten hos en bur-papegoja på sitt kontor.

Fossilen hade hittats tillsammans med flera andra djurfossil och ditintills hade Zelenkov, som forskaren heter, inte vetat från vilket djur fossilet kom. Men att veta något mer om papegojan som sådan låter sig inte göras, noterar Zelenkov, då det rör sig om ett så litet fossil. Men han säger också att eftersom benet är så likt samma fotdel hos en nutida art var de troligen också ganska lika varandra.

Källor:
1. http://phys.org/news/2016-10-ancient-parrot-fossil-siberia.html
2. http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/12/10/20160717
3. https://sv.wikipedia.org/wiki/Himalayaparakit

Bild ovan, vy från Bajkalsjön (pixabay).