Varma och kalla näbbar

Det är lätt att imponeras av lunnefågeln, inte minst av dess stora, färgglada näbb – papegojliknande till designen. Nu visar några forskare i en studie att näbben inte bara är vacker, utan också fyller en viktig funktion. Studien gjordes i Alaska på en art av lunnefåglar, kallad tofslunne.1

Forskarna i studien tror att näbben fungerar som ett kylsystem för att undvika att fågeln blir överhettad när den flyger. Lunnefågelns fjäderdräkt är mycket tät och isolerande, vilken gör det svårt för fågeln att avge överskottsvärme den vägen. I studien användes värmekameror för att mäta värmeavledningen från kroppen och näbben efter att fåglarna landat. Efter trettio minuter hade temperaturen i näbben sjunkit med fem grader, medan ryggtemperaturen knappt förändrats alls.

En annan fågel som med värmereglering i näbben är tukanen, en tropisk fågel i Syd- och Centralamerika. I förhållande till sin storlek har tukanen den största näbben av alla fåglar, som trots storleken är väldigt lätt då den är tunn. Även här tog forskarna en värmekamera till hjälp i en studie om tukanens näbb. Med hjälp av denna såg man hur snabbt näbbens temperatur ändrades i förhållande till omgivningen. När fågeln skulle sova kunde temperaturen exempelvis sjunka med tio grader på bara några minuter. Forskarna tror att den kan sänka kroppstemperaturen så snabbt på grund av näbbens många ytliga blodkärl.2 – 3

Fåglar är inte de enda djur som reglerar sin kroppsvärme genom yttre kroppsdelar. Andra exempel är elefanten, vars stora öron fyller samma funktion, och geten som avpolleterar sin överskottsvärme till hornen. Det har även lagts fram förslag bland forskarna att de stora benkragarna och hornen hos vissa dinosaurier skulle fyllt samma funktion. Med likhet hos tukanen hänför man detta till de många blodådror man funnit i fossila horn och benkragar hos exempelvis Triceratops.4 – 5

Källor:
1. https://jeb.biologists.org/content/222/21/jeb212563
2. https://www.sciencemag.org/news/2009/07/bird-big-air-conditioning-bill
3. http://www.physorg.com/news167584608.html
4. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02724634.1998.10011103
and Horns: Heat Flow Measured with Oxygen Isotopes”,
5. https://www.newscientist.com/article/mg16021652.900-frill-chill/

wikipedia

Tukanen har fler fördelar än enbart värmereglering av sin stora näbb. Då tukanen i första hand lever av frukt kan den med hjälp av näbben komma åt frukt, med stor räckvidd, och ändå sitta stilla på en gren. Näbbens storlek är även till god hjälp då fågeln söker föda djupt in i trädens stora hål. (Foto, pixabay).