Världens starkaste djur

Världen starkaste djur är varken tigern, gorillan eller något annat som vi direkt tänker på. Nej,
det är ett litet, endast millimeterstort kräftdjur, som på svenska fått namnet hoppkräfta. Åtminstone om vi får tro några danska forskare i en nyligen framlagd forskningsstudie.

I förhållande till kroppsstorleken är hoppkräftan över tio gånger starkare än vad som dokumenterats för något annat djur. Förutom att vara världens starkaste djur, sägs det också vara världens snabbaste. Inte minst genom hoppkräftans starka och mycket effektiva hopp, på en halv meter per sekund.

Trots litenheten, från 0,1 till 10 mm, finns de i en så stor variation att de uppdelats i sju olika ordningar med ca 14 000 arter. De lever i salt-, sött och grundvatten och bland fuktiga löv på land. Av de många arterna finns några hundra även här i Norden.

Källor:
http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/early/2010/05/10/rsif.2010.0176.full
http://www.physorg.com/news192911080.html