Val har smak för kålsoppa

Valar har ett betydligt bättre luktsinne än vad forskarna hitintills trott. Åtminstone vad grönlandsvalen beträffar. Ett par forskare som nyligen fick möjligheten att dissekera en grönlandsval upptäckte att denna hade alla delar som behövs för att bilda ett fungerande luktsinne.

När krill, ett litet kräftdjur som är grönlandsvalens huvudföda äter plankton släpper det ifrån sig luktämnen. Är det mycket krill i ett område brukar det kännas en tydlig lukt av kålsoppa vid ytan. En lukt som kan spridas vida omkring i luften och nå fram till valarna på ett betydligt effektivare och långväga sätt än då valarna bara  känner smaken av föda i vattnet. Grönlandvalen har dessutom två andningshål, som de kan använda för att känna i vlken riktning lukten kommer ifrån.

Forskarna har tidigare trott att valarna endast har lokaliserat sin föda genom att känna smak av den i vattnet genom tungan. De delar av luktorganen som forskarna tidigare känt till har man trott varit så kallade rudimentära organ. Det vill säga organ som man trott haft en tidigare funktion under evolutionens gång, men som inte längre behövs. Men så är således inte fallet.

Ju längre forskningen framskrider desto mer upptäcker vetenskapsmännen hur sinnrikt såväl små som (i detta fall) stora djur är konstruerade.

Källor:
http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_8844000/8844443.stm
http://www3.interscience.wiley.com/journal/123583754/abstract

Foto, krill wikipedia.