Nytt fynd av pliosaurus

Ett nytt fynd av en pliosaurus, en av forntidens stora havsreptiler, har hittats i England. Det man hittat är den två meter långa skallen. Hela djuret beräknas ha varit ca 12 meter långt.

Ännu större, ca 15 meter lång, beräknas den pliosaurus ha varit som hittades för några år sedan på Svalbard. Men på detta, “monstret från Svalbard” som det kallats, var det bland annat skallen som saknades. Ett team från Naturhistoriska museet i Oslo  upptäckte resterna av denna havens gigant för några år sedan, tillsammans med flera andra havsreptiler. De norska forskarna har sedan dess återvänt till Svalbards svårtillgängliga trakter. I skrivande stund  gräver man ut fossilen efter ichthyosaurier, så kallade fisködlor.

Sedan kan man diskutera om nu denna pliosaurus från Svalbard verkligen var ett monster, som genom sin rovdrift spred skräck i forntidens hav. Något maginnehåll att gå efter har inte hittats och skelettet är långt ifrån komplett. Och de ben som är kvar har egentligen inte ge något svar att ge, oavsett hur stora del än må vara.

Källor:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pliosaurus
http://www.physorg.com/news175895874.html

Följ de fortsatta utgrävningarna på Svalbard på http://www.forskning.no/svalbard/