Jättetrilobiter från Portugal

Stora mängder med ovanligt stora trilobiter har hittats i norra Portugal. Trilobiterna är ca 50 – 70 cm långa och sitter tillsammans i stora hopar, ibland så många som ett tusental. De största kan ha varit upp till 90 cm långa.

Fossil från detta forntida kräftdjur har hittats i rikliga mängder på många platser runt om i världen, även i Sverige. De fanns i en mängd olika arter och varierande storlekar. De flesta rörde sig i storleksordningen mellan några millimeter och knappa decimetern. En del blev dock betydligt större, som exempelvis de nyfunna i Portugal. Likt dessa hittas trilobiterna ofta tätt tillsammans, om än de i Portugal var ovanligt många. De hittas även oftast tillsammans med fossil efter en mängd andra bottenlevande havsdjur, i samma sedimentära lager.

Att en så stor mängd trilobiter bevarats som fossil runt hela jorden tyder på en katastrof av gigantiska mått. Stora mängder sediment måste snabbt ha begravt dem. Att de ofta hittas tätt tillsammans i stora klungor tyder på att de forslats ihop av strömmande vatten, då partiklar av samma vikt och storlek ofta sorteras tillsammans.

Många fossila trilobiter är sönderslagna och sönderkrossade, medan en del är mycket välbevarade. Hos en del finns till och med mjukdelarna och ibland även deras fina fascettögon bevarade. Ett annat teckan på att trilobiterna mött döden på ett katastrofartat sätt är att många ligger hoprullade, vilket tyder på att de försökt skydda sig mot någon annalkande fara i dödsögonblicket. Idag är trilobiterna (så långt vi känner till) utdöda.

Källor:

  • Geology 2009 vol 37 sid 443-446 – http://geology.gsapubs.org/cgi/content/abstract/37/5/443
  • http://www.sciencedaily.com/releases/2009/05/090505072714.htm