Trollsländan – luftens fyrvingade akrobat

Vi är många som fascineras av trollsländan. Denna luftens fyrvingade akrobat som så lätt rör sig över sommarängar och stilla vattendrag så snabbt att vi knappt hinner uppfatta dess rörelser. Trollsländan har en otrolig förmåga att blixtsnabbt kasta sig åt sidan, röra sig uppåt, sväva fritt i luften och sedan omedelbart ändra riktning. Den kan komma upp i en flyghastighet av över 50 km i timmen, och rör sig ibland över stora avstånd. Man känner till sländor som flugit 300 km över vatten.

I en nyligen framlagd forskningsrapport föreslår forskarna att energin till den avancerade flygtekniken kommer av att sländan kan röra sina fyra vingar oberoende av varandra. De flesta insekter har endast ett vingpar, och även hos de som är utrustade med två par synkroniseras dessa med varandra. Det har varit en vanlig uppfattning bland forskarna att trollsländans ena vingpar mest haft någon evolutionär fördel i det förgångna. Men den nya studien visar att den nutida flygtekniken kan vara effektivare än vad man tidigare trott.

De forskare som lagt fram den nya studien noterar att det finns fossil som pekar på att trollsländorna lyckats bevara sin speciella flygkonst under 300 miljoner år. (Åldern är baserad på de stenkolslager man funnit trollsländorna i, daterade efter evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan.) Den enda egentliga skillnaden man kan se mellan fossila och nu levande arter är att vissa av de forntida var så mycket större. Den nya studien tillsammans med fossilen visar att trollsländans extra vingpar, varken är en evolutionär kvarleva eller någonting nytt som utvecklats under tidernas gång. Trollsländans komplexitet var stor redan från början, inbegripet uppbyggnaden av vingarna och deras rörlighet.

Källa:

  • http://www.sciencenews.org/view/generic/id/32090/title/The_flap_on_dragonfly_flight_