Silkesmaskens hemlighet

Silkesmaskar har en unik förmåga att äta giftiga mullbärslöv utan att bli sjuka. Och nu har forskarna kommit deras hemlighet en bit på spåren. Man har funnit att silkesmaskarna har ett speciellt enzym kopplat till matsmältningen som inte påverkas av mullbärets giftiga substanser. Silkesmaskarna kan därför helt oskadda äta av de mullbärslöv, som för andra insekter visat sig väldigt giftiga. Det aktuella enzymet har inte hittats hos något annat djur. 

Ett liknande “fenomen” finner vi hos monarkfjärilens larver, som kan äta av giftiga sidenörtsplantor  utan problem. När larverna äter av sidenörten går giftet in i dem, och finns sedan kvar över puppstadiet till den färdiga fjärilen, vilket gör att fjärilen får leva ifred från fåglar och andra insektsätare. Den färdiga fjärilen pollinerar i sin tur sidenörtsplantorna när de samlar nektar, så både fjäril och växt är beroende av varandra för att överleva.  

Källor:

  • Journal of Biological Chemistry 2008 vol 283 sid 15271-15279.
  • http://www.physorg.com/news131127055.html

(Foton, pixabay)