Tidig människa var apa

“Jag hade fel”. Det säger antropologen Russell Ciochon om ett fynd han gjorde i en kinesisk grotta för bortåt femton år sedan. Då publicerade han sitt fynd i Nature som en tidig  människa.1 Nu har han undersökt fossilet ytterligare och funnet att så inte var fallet. I själva verket kommer det från en apa. Så – återigen publicerar han en artikel i Nature och berättar att han misstagit sig. 2 – 3

Det är nu knappast första och nog tyvärr inte heller sista gången som en forskare tagit fel på ett så kallat hominid-fynd. Ty knappast är det väl så många felbedömningar, både på klassificering och datering, som då det gäller fossil som kopplas till människans ursprung. Även fyndplatserna kopplas till teorierna kring människans evolution och det hela blir ofta minst sagt rörigt. 

Nu var det kanske inte så mycket till fossil som Ciochon hittat, utan bara en del av en käke med ett par tänder. Att forskarna ibland misstar sig på fossilfynden är därför inte så konstigt, då fossilen av hominider ofta är både fragmentariska och dåligt bevarade. Men långt ifrån alla är villiga att erkänna sina misstag. Heder åt antropolog Russell Ciochon som går ut och offentliggör att han misstagit sig.

Även om Ciochon nu är säker på att fossilet kommer från en apa, är både han och andra forskare långt ifrån säkra på vilken typ av apa det var. “Den mystiska apan” har den härmed kommit att kallas. Den största likheten uppvisar fossilet med Lufengpithecus, en idag utdöd orangutang. Att det rör sig om en idag utdöd apa är man dock överens om. Flera andra slags apor som hittats som fossil är idag utdöda. Att vissa apfossil uppvisar olikheter mot dagens apor har bidragit till att man tolkat dessa som tidiga förfäder till människan.

Att döma av fossilen var mångfalden av apor större i det förgångna än idag. Samtidigt upptäcks än idag nya apor, som hitintills varit okända för forskarvärlden. Nyligen upptäcktes en ny art av tamarin i Amazonas regnskog, en väldigt lite apa med en vikt på 200 gr och en längd på 24 cm (förutom svansen).4 – 5  Här hittades för några år sedan även ett par nya arter av silkesapor, samt några andra apor man tidigare inte känt till.6 I Afrika upptäcktes nya arter för ett par år sedan i Uganda och Tanzania.7 För att nu nämna några exempel.

Källor:
1. http://www.uiowa.edu/~bioanth/nature95.html
2.Nature 2009 vol 459 sid 910-911 –
http://www.nature.com/nature/journal/v459/n7249/full/459910a.html
3. http://blogs.sciencemag.org/origins/2009/06/oldest-asian-hominins-never-mi.html
4. http://www.springerlink.com/content/b6k0x4mv1272nt66/fulltext.pdf?page=1
5. http://www.physorg.com/news166191394.html
6. Science 2000 vol 288 sid 803.
7. http://news.mongabay.com/2009/0707-new_monkey_wcs.html