Spindelnytt

IMG 0239 Alla spindlar producerar spindeltråd, även de som inte bygger de vackra, cirkelrunda näten. Förutom till fångsnät använder spindlarna silket bland annat till att klä in väggarna i jordhålor, spinna kokonger som gömställen och för så kallade ankartrådar på marken eller brotrådar uppe i luften.

Luftfärder

Brotrådar används bland annat till att förflytta sig genom luften, med hjälp av vinden eller uppåtstigande luftströmmar. Det kan då räcka med de lodräta vindströmmar, som under soliga dagar alstras av den  varma marken, under till synes helt vindstilla dagar. På detta sätt kan spindlarna förflytta sig över stora avstånd, med hjälp av passadvindar och fartyg, till och med tvärsöver oceanerna. Ibland kan spindlar även flyga långa sträckor genom att göra ett segel av sin spindelväv och låta sig lyftas av vinden.1 Och vissa mindre spindlar spinner bara en tråd som de låter fångas av vinden, för att föra dem i säkerhet.

Vattensegling

I en nyligen publicerad forskningsstudie har forskarna upptäckt ännu en funktion för spindeltråden. I studien har man sett hur vissa spindlar kan segla fram på vatten. Om nu flygfärdarna beskrivna ovan skulle sluta där vill säga. Spindlarna ställer sig då på ytan och lyfter på några av benen, och skapar så ett fungerande segel. När de sedan vill bromsa in spinner de spindelväv som fungerar som ankare. Seglandet verkar fungera både i söt- och saltvatten, och genom att spindlarnas ben är vattenavstötande kan spindlarna hålla sig kvar på ytan.2-3

Glidflyging

En annan nypublicerad forskningsstudie, som bedrivits i Sydamerikas regnskogar, visar på några trädlevande spindlars förmåga att glidflyga. Genom att orientera sig med frambenen mellan trädstammarna håller de sina platta kroppar glidande genom luften, och undviker så att ramla med huvudet före på marken. Upp till fem meter har spindlarna observerats glida fram horisontellt genom luften.3-5

Förutom de lite större, mer välkända glidflygarna som exemepelvis flyggrodor, flyggeckon och flygekorrar, så har även vissa myror och hoppstjärtar förmågan att glidflyga. Ett beteende som alltså upptäcks hos alltfler djurarter.

Man slutar aldrig att förundra sig – så mycket underbart det finns i naturen!

Källor:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ballooning_%28spider%29
2. http://www.nature.com/news/airborne-spiders-can-sail-on-seas-1.17906

IMG 0297