Sötvattenfisk vanlig kost i forntida Kina

En kemisk analys av ett fossilt käkben från Kinas indikerar att forntidens människor här åt sötvattensfisk regelbundet. Genom att studera käkens kollagen, det fiberprotein som utgör en stor del av människans protein, har forskarna kunnat se om just denna individ ätit fisk regelbundet eller vid något enstaka tillfälle.

Den undersökta käken kommer från fossil som hittats i Tianyuan-grottan utanför Beijing i Kina. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är dessa fossil daterade till 40 000 år. Tillsammans med fossil från en grotta i Borneo anses de vara Asiens äldsta Homo sapiens-fossil. Enligt flera forskare har fossilen från Tianyuan-grottan också karaktärsdrag från neanderthalmänniskan. De tillhör ett flertal andra fossil, från andra platser, som tas som stöd för att  neanderthalarna införlivades med Homo sapiens, istället för att konkurreras ut av dessa.

Tillbaka till fiskdieten, har flera forskningsresultat under senare tid visat att människan åt fisk och skaldjur från havet redan tidigt i historien. I grottor på Gibraltar har man hittat rester från fisk och mollusker, tillsammans med fossil från neanderthalare, vilket indikerar att de åt fisk och annan havsföda. Och i Etiopien och Sydafrika har man hittat fisk- och skaldjursrester med mycket höga åldersdateringar. För att nämna ett par exempel.

Källor:
http://www.physorg.com/news166120605.html
http://www.pnas.org/content/early/2009/07/02/0904826106.full.pdf+html