Solskyddade sköldpadds-ungar

Skölpaddor finns i många olika arter och lever inom många olika miljöer, alltifrån torra öknar (där de ofta gräver underjordiska gångar för att skydda sig mot hettan), till sumpmarker, sjöar och havsmiljö. Det mest framträdande, som unikt för sköldpaddan, är naturligtvis skalet. Men även andningsapparaten och skulder- och bäckengördlarnas läge är exempel på sköldpaddans uppbyggnad som en tämligen unik skapelse.

Av alla sköldpadds-fossil som hittats och publicerats genom åren sågs fossil av en sköldpaddsunge, som hittades för några år sedan på Jylland, vara ett världens bäst välbevarade.1 Nu har det kommit en forskningsstudie om detta fynd, som visar att den fossila mjukvävnaden innehåller välbevarade färgämnen och andra biomolekyler.2 – 4

Analysen på molekylnivå visar bland annat att sköldpaddans skal hade pigment som skyddade mot solens UV- strålar, ett skydd som finns även hos nutida sköldpaddsungar. Forskarna tror att pigmentet gav skalet hos forntidens ungar samma mörka färg som hos de nutida.

“Fossil är inte bara så kallade försteningar utan kan även utgöras av delar av det ursprungliga biologiska materialet”, säger en av forskarna i studien. En slutsats nog så riktig, då detta visat sig tidigare i flera andra fossilstudier. Den fossila mjukvävnaden, från det nu aktuella fyndet, utgörs dels av den pigmenterade delen av skölden, dels av den direkt underliggande huden.

Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är den fossila havssköldpaddan, som fått namnet Tasbacka danica, daterad till 54 miljoner år. Fossilen från de äldst daterade havssköldpaddorna, som  hittades för ett par år sedan i Colombia, har fått en ålder på ca 120 miljoner år. Dessa är så pass lika de nutida att en forskare involverad i studien uttalade sig att de inte ut som en forntida art, i början av sin utveckling, utan  tvärtom.5 – 6

Även de äldst daterade fossilfynden från landlevande skölpaddor, som daterats till ca 200 miljoner år skiljer sig inte “principiellt från de moderna”, för att tala med “Djurens Världs” ord. 7

Källor:
1. Karl, H.-V. & Madsen, H. (2012): Tasbacka danica n. sp., A new Eocene marine turtle of Denmark (Testudines: Chelonioidea).- Studia Palaeocheloniologica 4: 193-204.
2. https://www.nature.com/articles/s41598-017-13187-5
3. https://phys.org/news/2017-10-keratin-proteins-million-year-old-sea-turtle.html
4. http://www.lu.se/article/valbevarad-skoldpadda-avslojar-fossilt-solskydd
5. http://phys.org/news/2015-09-oldest-fossil-sea-turtle.html
6. http://www.livescience.com/52224-oldest-sea-turtle-fossil.html
7. Djurens Värld, band 7,  Förlagshuset Norden AB 1973

Det mest framträdande, som unikt för sköldpaddan, är naturligtvis skalet. Men även andningsapparaten och skulder- och bäckengördlarnas läge är exempel på sköldpaddans uppbyggnad som en tämligen unik skapelse.

P1000371 Chelonia mydas (grön havssköldpadda). Fossil inom samma familj, som daterats till ca 120 miljoner år, är mycket lik de nutida.

Foton: Molén