Näbbmöss krymper om vintern

Ill: Brehm “Djurens liv” och Wikipedia.

Näbbmöss är som bekant inte särskilt stora. Ändå genomgår de något så drastiskt som att deras kranium krymper, med upp till 20 % om vintrarna. När så våren kommer växer det ut igen och får tillbaka sin ursprungliga storlek.1-4

Det är forskare på Max Planck-institutet som, genom att röntga några infångade näbbmöss, kunnat visa att mössens kranium förändras beroende på säsong. Att fysiologiska förändringar, i ämnesomsättningen eller något organ, kan ske hos olika djur beroende på årstid är känt sedan länge. Det sker även hos näbbmusen, där flera större organ inklusive hjärnan krymper under vintern. Men att något så stabilt som skelettet krymper är mer ovanligt, i varje fall som forskarna hitintills känt till. Men studien på näbbmössen öppnar nu upp för nya studier.

Helt okänt är dock inte fenomenet, utan har noterats tidigare hos leguaner i Galápagos övärld. Där har de stora havsleguanerna anpassat sig till det katastrofartade klimatfenomenet El Nino, genom att minska kroppslängden med upp till 20 procent. Vid El Nino stiger nämligen temperaturen i havet så mycket att de alger som utgör leguanernas föda dör. När algerna börjar växa på nytt efter El Nino får leguanerna tillbaka sin normala kroppslängd. Forskarna tror att det i första hand är just benstommen hos ödlorna som krymper. 5-6

Sedan dessa forskningsresultat publicerats har andra forskare tittat en extra gång på vad de utgått ifrån varit felmätningar hos ormar och sköldpaddor. Några säkra svar har man inte kommit fram till, men forskarna frågar sig om krympande reptiler kan visa sig vara vanligare än man hitintills trott.

Och nu har man alltså sett förändringar hos skelettet även hos ett däggdjur, den vanliga näbbmusen – Sorex araneus. Och då inte i samband med katastrofala väderförändringar utan enbart under årets klimatväxlingar. Exakt hur och varför det sker ger forskarna inget säkert svar på. Men då näbbmöss har hög ämnesomsättning, och varken flyttar eller går i ide under vintern, bör det hjälpa dem till bättre överlevnad under perioder då det är svårare att hitta föda.

Forskningsresultaten hos såväl näbbmöss som leguaner visar vilken god anpassningsförmåga som finns nedlagd i skapelsen hos olika slags djur. Kanske att detta är ett fenomen som fungerat särskilt väl under större och mindre katastrofer som drabbat jord och hav under tidernas gång?

Källor:
1. http://www.sciencemag.org/news/2017/10/meet-shrew-incredible-shrinking-head
2. https://phys.org/news/2017-10-shrews-season.html
3. http://www.nature.com/news/shrew-skulls-shrink-for-winter-survival-1.22874
4. http://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(17)31093-X.pdf
5. National Geographic 2000 vol 198 sept
6. New Scientist 2006 vol 190 maj 20 sid 48-49.