Anpassningsbar bläckfisk

Bläckfiskar låter ofta höra talas om sig som intelligenta skapelser. De är även en mycket anpassningsrik djurgrupp. Även om några slags bläckfiskar, exempelvis ammoniterna, är utdöda idag, är artrikedomen fortfarande stor. 

Särskilt anpassningsbara är de åttaarmade bläckfiskarna som lyckats sprida sig över hela världen. De trivs i såväl tropiska vatten, som i arktiska hav där temperaturen kan krypa ned mot nollpunkten.

Nu tror några tyska forskare att man hittat förklaringen till det sistnämnda. Ett kopparbaserat pigment (hemocyanin) i blodet, förändras hos de bläckfiskar som lever i kalla hav, så att de lättare kan ta till vara syre i det iskalla vattnet. Forskarna tror att samma anpassningsmöjlighet gör att de åttaarmade bläckfiskarna kan överleva  i tropiska hav, med varmt vatten.

Källor:
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130705101833.htm
http://newswatch.nationalgeographic.com/2013/07/10/blue-blood-helps-octopus-survive-brutally-cold-temperatures/

Läs mer om åttaarmade bläckfiskar i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/bl%C3%A4ckfisk-b%C3%A4r-med-sig-ett-g%C3%B6mst%C3%A4lle