Sabeltandad tiger går igen!

Fossil från sabeltandade tigrar finns det gott om, från olika delar av världen. Enligt tidskriften Science har forskarna nu för första gången även hittat fotavtryck, i närheten av Miramar vid  Argentinas kust.

Fyra fotavtryck är det man hittat, drygt 17 cm långa och bortåt 20 cm breda. Forskarna tror att fotavtrycken kommer från en Smilodon-art – Smilodon populator – som beräknas ha varit ca 20% tyngre än dagens bengaliska tiger. Men då forskarna enbart har fotavtrycken att gå efter vill man inte klassificera  sabeltanden som någon redan känd. Ett helt nytt vetenskapligt namn är därför föreslaget utifrån fyndplatsen – Smilodonichnum miramarensis. Namnet betyder “Smilodon från Miramar”, inte konstigare än så.

Någon vetenskaplig studie av fotavtrycken har ännu inte kommit. Men det man kan vara säker på är att när fotavtryck som avsatts i finkornigt material har bevarats till eftervärlden så bör de ha begravts under sediment och förstenats väldigt snabbt. (Ta med katten till stranden, eller någon annat vått material, och kolla sen hur lång tid de finns kvar. Knappast särskilt länge, kan jag garantera!)

Frågan reser sig dock, att om man enbart har fyra fotavtryck att gå efter, kan man då vara säker på att det just rör sig om en sabeltandad tiger. Kan det inte ha varit en normalt skapad tiger, utan den deformation som tänderna utgjorde. Kanske att den datering man gjort på 50 000 år har spelat in. Att man i de lager som daterats till den åldern hittat fossil efter dessa kattdjur? Förhoppningsvis kommer kompletterande kunskaper när såväl fotavtrycken, som de sedimentära lager de hittats i, studerats närmare och publicerats

På samma utgrävningsplats som fotavtrycken har forskarna även funnit fotavtryck efter kapybaras, största gnagaren i nutid – och nanduer, en strutsliknande fågel i Sydamerika. Båda dessa lever i Argentina, även idag.

Källor:
http://www.sciencemag.org/news/2016/06/first-fossil-footprints-saber-toothed-cats-are-bigger-bengal-tiger-paws
http://www.earthtouchnews.com/discoveries/discoveries/big-kitty-huge-sabertooth-cat-tracks-found-in-argentina