Rosa reptil på Galapagos

En ny art av landlevande leguaner har upptäckts på Galapagosöarna. Det lite annorlunda med den är kanske främst dess rosa färg. Den har därför fått namnet Pink Iguana eller Conolophus rosada, om vi ska vara vetenskapligt korrekta. Enligt en DNA-analys (som tolkas enligt evolutionsteorins principer) sägs den dock inte vara helt ny, utan skall ha funnits i över fem miljoner år. Det är en äldre datering än hos de båda andra arter man tidigare kände till av Galápagos landlevande leguaner. Båda dessa är gulbruna i färgen, den ena lite ljusare än den andra.

Dateringen är även äldre än flera av de vulkaniska öar som övärlden här består av. Till och med äldre än norra delen av Isabella Island, den ö där den nyupptäckta ödlan lever. Trots all forskning som bedrivits på öarna har denna rosa reptil lyckats leva i det fördolda. Det var först 1986 som uppmärksamma parkvakter la märke till den annorlunda färgen hos ödlan, som inte bara är rosa utan även även har några svarta, breda tvärgående ränder. Först trodde man att det rörde sig om pigmentstörningar, men efter noggranna studier har den nu klassificerats som en egen art.

Andra olikheter gentemot de andra båda landiguanerna är att  taggraden på ryggen är lite annorlunda, och att ödlan i sin helhet är större. Den kan bli upp till 1,8 meter mellan nos och svansspets, vilket även är större än Galápagos berömda havsleguaner. De båda andra arterna av de landlevande leguanerna på Galápagos – Galápagos Land Iguana och Barrington Land Iguana – har tidigare benämnts som en enda art. Det står de fortfarande som, i bland annat svenska Wikipedia, och särskilt mycket är det inte heller som skiljer dessa båda arter åt.

Likt de berömda finkarna på dessa öar, och andra djur på isolerade platser, uppstår ofta specifika drag, fastän det i grund och botten rör sig om samma slags djur. Denna så kallade mikroevolution kan ibland gå ganska snabbt, vilket det finns flera exempel på. Pink iguana slås nu fram i en del rubriker som en art som Darwin missade. Men kanske var den inte ens rosa i Darwins dagar?

Källor:

  • http://www.newscientist.com/article/dn16360-darwin-missed-earliest-galapagos-species.html
  • http://www.physorg.com/news150444299.html
  • http://www.pnas.org/content/106/2/507.abstract?sid=b3244958-f7ff-4be1-b2a0-aaed1691ea08