Pyramidernas gåta löst

P1010018 Kan fuktig sand förklara hur egyptierna lyckades flytta tunga stenblock när de byggde pyramiderna? Förklaringsmodellen har lagts fram i en studie av en grupp holländska forskare. Genom att blöta sanden under slädar och stenblock, uppskattar forskarna att man lyckades utföra arbetet smidigare och med betydligt färre arbetare. Och då kunde det röra sig om stenblock upp till 2,5 ton!

Enligt studien minskar friktionen mot marken med upp till 50 procent om sanden blöts med lagom mycket vatten. Just lagom mycket vatten är viktigt, då kapillärkrafter då binder samman sandkornen. Forskarna för även fram tanken att tekniken finns dokumenterad på en 4000 år gammal väggmålning, där man kan se hur en arbetare häller vatten framför en släde som transporterar en staty. Motivet har tidigare tolkats som någon sorts rit, men kanske avbildar det istället ett på den tiden vanligt arbetssätt?

De holländska forskarnas hypotes är knappast den första förklaringen till pyramidernas gåta, och lär inte heller vara den sista. Och kanske finns det inte bara ett svar på hur man lyckades skapa dessa mäktiga byggnadsverk. Kanske att flera metoder samverkade, eller att man använde olika metoder vid olika tider. Det man kan konstatera är att de forntida egypternas ingenjörskonst inte låg våra dagars efter – kanske låg den till och med före?

Källor:
http://news.sciencemag.org/physics/2014/05/scienceshot-ancient-painting-reveals-how-egyptians-lugged-statues-across-desert
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.112.175502